Meer over de methode

Veel deelnemers aan De Maatwerkplaats begrijpen weinig van de Nederlandse taal en maatschappij en hebben desondanks een manier gevonden om in Nederland te (over)leven. Daarom voelen zij niet altijd de noodzaak om zich te ontplooien.

Het blijkt moeilijk om hen ‘vast te houden’ en te stimuleren om zich toch te ontwikkelen. Maar dat dat wel kan lukken, hebben we met De Maatwerkplaats bewezen. We hebben onze methode uitgebreid beschreven in de eindrapportage ‘Twee jaar bouwen aan de toekomst door en voor statushouders in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam’. Een gedrukt exemplaar van deze eindrapportage is verkrijgbaar bij het secretariaat van het Sociaal Domein van de gemeente Schiedam: secretariaatms@schiedam.nl.Hieronder staat een hele korte samenvatting van de methode en een overzicht van de door De Maatwerkplaats ontwikkelde formats en presentaties (de eindrapportage verwijst hier ook naar). Alles wat op deze website staat, kan rechtenvrij gebruikt worden.

Belangrijke rol van de coach

Wat statushouders vooral nodig hebben is het gevoel dat ze begrepen worden en weten dat zij veilig zijn. Ook hebben zij behoefte aan duidelijkheid en willen ze niet (weer) van het kastje naar de muur gestuurd worden. Door de inzet van een persoonlijke coach leggen we hiervoor een goede basis.

De rol van die coach is het creëren van een band met de statushouder. Daarom zijn hiervoor mensen aangetrokken die zelf ervaringsdeskundige zijn, dus ex-vluchteling, die de moedertaal van de statushouders spreken, de cultuur kennen en hiermee kunnen omgaan.

De coach is voor de statushouder het vast aanspreekpunt bij alle stappen die hij of zij zet in De Maatwerkplaats. Voor de statushouder is de coach:

 • De persoon die aanwezig en zichtbaar is bij al zijn of haar stappen binnen De Maatwerkplaats
 • De persoon die hem of haar herinnert, motiveert, stimuleert en activeert door gesprekken te voeren, brieven of mails te sturen, te bellen of te appen
 • De persoon die hem of haar begeleidt om stappen vooruit te zetten op het gebied van zelfredzaamheid en die belemmeringen bespreekt
 • De persoon die helpt om belemmeringen weg te halen of verwijst naar organisaties of hulp die helpen om problemen op te lossen.

Traject bij De Maatwerkplaats

Het traject van een statushouder bij De Maatwerkplaats bestaat uit onderstaande stappen:

 1. Selectie van statushouders door Stroomopwaarts (SOW)
 2. Groepsbijeenkomst met uitleg over het project door SOW, coaches en taalaanbieder
 3. Basisintake door coach en werkconsulent SOW
 4. Brede intake (uitvraag op persoonlijke levensgebieden) door coach
 5. Besluit of statushouder kan instromen
 6. Routeplan: individuele ontwikkelingsdoelen opstellen; tussentijds evalueren en nieuwe doelen stellen
 7. Taaltoets afleggen (nulmeting)
 8. Deelnemen aan één of twee activiteiten (taal & empowerment en/of vakroute om te oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt, met vaktechnisch taalonderwijs)
 9. Indien nodig: begeleiding bij vergroten zelfredzaamheid, wegnemen van kleine belemmeringen of doorverwijzen naar organisaties bij grote belemmeringen
 10. Taaltoets (eindmeting)
 11. Eindgesprek en resultaatbepaling

Afhankelijke van de complexiteit, problematiek, mate van motivatie en talent duurt een traject 3 tot 9 maanden.

Opgeleverde documenten door De Maatwerkplaats

Hieronder staan de formats die het project heeft ontwikkeld:

 1. 1. Format Basisintake (+ uitbreiding digitale mogelijkheden)
 2. 2. Format Brede intake
 3. 3. Format Nulmeting zelfredzaamheid
 4. 4. Format Routeplan 1 vertrekpunt
 5. 5. Taaltoets 1 0-meting
 6. 6. Informatie en advies na taal en empowerment
 7. 7. Format Routeplan 2 en meting tevredenheid na taal en empowerment
 8. 8. Format Eindbeoordeling vakroute door aanbieder in te vullen
 9. 9. Taaltoets 2 eindmeting
 10. 10. Format Eindmeting zelfredzaamheid
 11. 11. Format Routeplan 3 en meting tevredenheid vakroute en De MWP bij eindgesprek
 12. 12. Format Eindresultaat duiding door coach

The work methods we have developed :

 

Deze presentaties heeft De Maatwerkplaats gemaakt:

De Beroepentuin, één van de samenwerkingspartners van De Maatwerkplaats, heeft filmpjes gemaakt. Die video’s helpen de deelnemers aan De Maatwerkplaats bij hun oriëntatie op een vakroute en beroep: