Taal en empowerment, daar draait het om

Lessen voor de nieuwe Inburgeringswet

‘Taal, taal en nog eens taal. Gecombineerd met empowerment en met een coach die de taal van de statushouder spreekt en de cultuur begrijpt. Dat zijn de succesfactoren van de Maatwerkplaats, aldus de beleidsadviseurs van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Stroomopwaarts. Zij vertellen wat het experiment van de Maatwerkplaats de gemeenten brengt. De Maatwerkplaats is een soort proeftuin voor de nieuwe Inburgeringswet die wat hun betreft vandaag al in zou mogen gaan.

v.l.n.r. Marjon van der Meer, Deborah de Lange, Kelly Gibcus, Cobi van der Beek

Taal in de praktijk

Marjon van der Meer, Vlaardingen: ‘Het niveau van deze complexe groep is echt laag. Door allerlei problemen zoals analfabetisme, trauma’s of beperkingen hebben deze mensen intensieve begeleiding nodig. Zij zitten vaak in een isolement en dan is de één op één begeleiding in het normale inburgeringstraject niet genoeg.’

Naast intensieve begeleiding krijgen de deelnemers van de Maatwerkplaats taalles die uitdrukkelijk gekoppeld is aan de praktijk. Ze oefenen bijvoorbeeld het ziek melden en leren zo dat het normaal is dat je je ziekmeldt op je werk en tegelijk leren ze hoe ze dat moeten zeggen.

Gezondheid

‘Er komt veel kijken bij deze complexe doelgroep’, vertelt Deborah de Lange van Stroomopwaarts*. ‘We onderzoeken bij de Maatwerkplaats wat er nog meer nodig is behalve coaches en taallessen. Het blijkt bijvoorbeeld dat de gezondheid van deze mensen vaak een probleem is. Het zijn meestal fysieke klachten maar die zijn natuurlijk gelieerd aan hun mentale gesteldheid. Er lijkt ook vaak weerstand te zitten, maar het niet willen blijkt vaak voort te komen uit niet kunnen. Ik vind het mooi om te zien dat je meer uit deze mensen kunt halen als je ze goed begeleidt.’

Jammer

De Maatwerkplaats loopt vooruit op de Inburgeringswet. Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. Alle inburgeraars moeten zo snel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving en waar mogelijk – het liefst betaald – aan het werk gaan. Cobi van der Beek, Schiedam: ‘Nu halen weinig inburgeraars dit einddoel. Laat staan dat de groep van de Maatwerkplaats dat zou kunnen halen. De Maatwerkplaats is bedacht uit onvrede met het huidige systeem. Het is jammer dat de nieuwe Inburgeringswet pas in 2022 ingaat maar onze gemeenten werken dit jaar al zo veel mogelijk in de geest van de nieuwe wet.’

Sterk netwerk

Het experiment van de Maatwerkplaats is ook een proeftuin voor de organisatie van de inburgering. Kelly Gibcus, Maassluis: ‘Ik merk dat de Maatwerkplaats de organisaties bij elkaar brengt die betrokken zijn bij de inburgering, zoals Vluchtelingenwerk, de bibliotheek, de voedselbank, Stroomopwaarts en de gemeenten. We wisselen kennis uit en helpen we elkaar. Ook hiermee lopen we vooruit op de nieuwe inburgeringswet.’ Kelly wordt hier heel enthousiast van en vooral van de inzet en de gedrevenheid van iedereen.

Marjon, Cobi en Deborah sluiten zich hier helemaal bij aan. ‘Laat die Inburgeringswet maar komen, wij zijn er klaar voor.’

 

 

Meer inspirerende verhalen

Deelnemers aan het woord over het project

Voor het Slotakkoord zijn zes deelnemers aan De Maatwerkplaats geïnterviewd. Hun boodschap: Nederlands spreken is...

lees meer

FF voorstellen: Ilham Cherita “We hebben ook gewoon plezier”

“Het is hard werken. Vooral omdat nogal wat deelnemers analfabeet zijn en niet gewend om...

lees meer