FF voorstellen: Aysen Haydock-Baydar “Je ziet de deelnemers groeien”

Aysen Haydock-Baydar is namens Stroomopwaarts sinds het begin van het project betrokken bij De Maatwerkplaats: “Het is een superleuk project. Je ziet de deelnemers groeien. Ondersteuning op maat werkt.”

Het project is gericht op statushouders die ver van de arbeidsmarkt staan. “Het is een echt duaal ontwikkeltraject: we helpen de statushouders zowel met de taal als met de participatie. We kijken naar wat hen belemmert om te gaan werken en naar hun talenten.”

Veel talent

“Naast taalonderwijs op maat helpen we hen met het ontwikkelen van hun netwerk, met het kennismaken met beroepen, met stages. Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier is om statushouders te laten integreren. Veel van hen kunnen prima richting arbeidsmarkt. Er zit veel talent verstopt.”

Zelf ook leren

DUO voert de Wet inburgering uit. “Gemeenten moeten straks de nieuwe Wet inburgering gaan uitvoeren. Naast de Participatiewet. MVS wil leren hoe dit het beste kan. De Maatwerkplaats geeft ons die kans om dit te ervaren. Dat is niet altijd makkelijk nee; drie verschillende gemeenten met hun eigen regels. Afstemming kost best wel wat tijd.”

Enthousiasme

Aysen wordt wel gebeld door statushouders dat ze willen meedoen aan De Maatwerkplaats en ook een artikel in het huis-aan-huis-blad leverde aanmeldingen op. “Ik weet zeker dat nog veel meer statushouders zich gaan melden. De deelnemers vertellen dan over De Maatwerkplaats aan andere statushouders die hiervoor in aanmerking komen.” Op dit moment komt het aanbod uit ‘de kaartenbak’ van Stroomopwaarts.

Stroomopwaarts

Aysen doet het project De Maatwerkplaats voor ongeveer zes uur per week naast haar werk als werkconsulent statushouders bij Stroomopwaarts. Als coördinator bij De Maatwerkplaats zorgt zij voor voldoende kandidaten, overlegt ze met beleid en uitvoering en zorgt ze dat de Participatiewet goed wordt uitgevoerd. Regelen dat op tijd de uitnodigingsbrieven eruit gaan, dat er groepsgesprekken en intakes zijn, routeplannen worden gemaakt… dat hoort er allemaal bij. En de succesverhalen natuurlijk: “Heel inspirerend!”

Meer inspirerende verhalen

Oefenen met de nieuwe wet Inburgering

Stroomopwaarts MVS (SOW) is alvast gaan werken in de geest van de nieuwe wet Inburgering...

lees meer

Deelnemers aan het woord over Taal & Empowerment

Een les Taal & Empowerment bijwonen is op een bepaalde manier spannend. Ik merk dat de...

lees meer