Deelnemers aan het woord over Taal & Empowerment

Een les Taal & Empowerment bijwonen is op een bepaalde manier spannend. Ik merk dat de deelnemers goed hun best willen doen en geen fouten willen maken. Met engelengeduld nodigt de docent ze uit om woorden uit te spreken. Hij moedigt ze aan, geeft ze complimenten en corrigeert op een zo positieve manier hun uitspraak. Alle klinkers worden geoefend. Een goede uitspraak kan het verschil betekenen tussen iemand wel of niet begrijpen. ‘Man’ of ‘maan’; een korte klank of lange klank kan een wereld van verschil maken. Ook moet iedereen een stukje hardop voorlezen. Daarna volgen oefengesprekjes in duo’s. De opdracht van vandaag is: wat heb jij in het weekend gedaan? Daarna vertellen deelnemers aan de groep wat hun gesprekspartner heeft gedaan. Zo oefenen ze met navertellen, zinsopbouw, grammatica en woordenschat. Dit oefenen valt ook onder empowerment; mensen meer leren zelf te durven doen.

Oefenen voor de ‘echte’ wereld
Na de les vertellen de deelnemers wat zij van de lessen vinden en wat zij verder van De Maatwerkplaats verwachten. “Leuk en goed”, hoor je het meest. “Waarom”, vraag ik door?
De deelnemers van vandaag zijn 3 tot 10 jaar in Nederland. Een deel heeft inburgeringslessen gevolgd. Die lessen waren gericht op het beantwoorden van de vragen van het inburgeringsexamen. Er was geen ruimte voor de ‘echte’ wereld. Hier leren ze gesprekjes voeren: met je buurman, een praatje op straat, in een winkel, een telefoongesprek, voor later op je werk, bij een instantie. Dáár hebben ze wat aan, zeggen ze. Alle aspecten van het leven komen hier voorbij en daar zijn ze erg blij mee.

Verwachtingen Maatwerkplaats
Deelnemers aan de training weten dat een vakroute de volgende stap kan zijn. Voor de helft deelnemers is dat hun eerste kennismaking met ‘werk’ en werken in Nederland. Ze kunnen zich er nog geen voorstelling bij maken. Bij de andere helft komt een stukje frustratie los: ze willen zo graag werken, een opleiding volgen of zich nuttig maken. Waarom kijkt niemand verder dan het gebrekkige Nederlandse taalniveau? Waarom zien mensen niet dat zij goed zijn opgeleid en graag aan het werk willen? Deze mensen hebben ambities en behoefte aan zingeving in hun leven. Daarbij helpt het niet dat door corona veel niet kan: activiteiten om je Nederlands te verbeteren, scholen, opleidingen, stage lopen of vrijwilligerswerk doen; al 1,5 jaar is er van alles gesloten. Er zijn geen kansen. Daar zijn ze het met zijn allen over eens: De Maatwerkplaats is open. Dat geeft in ieder geval een kans om vooruit te komen.

Wat kan beter?
Daarover zijn ze het allemaal  met elkaar eens: die acht weken Taal &Empowerment zijn te kort!

Na afronding van de T&E lessen krijgen deelnemers een gesprek met hun coach over hun volgende stap. Door actief te luisteren naar hun wensen en ambities, willen wij deze mensen verder op weg helpen om te bouwen aan een betere toekomst.

 

Meer inspirerende verhalen

Op bezoek bij de Beroepentuin

Op 28 juli zijn Rawaa, coach van Maassluis, en Alessa, coach van Vlaardingen, samen met...

lees meer

Coach Alessa van Driel: ‘Mensen helpen groeien’

Afgelopen zomer rondde Alessa haar bachelor Maatschappelijke werk en dienstverlening af en nu, 24 jaar...

lees meer