Oefenen met de nieuwe wet Inburgering

Stroomopwaarts MVS (SOW) is alvast gaan werken in de geest van de nieuwe wet Inburgering die op 1 januari 2022 van kracht wordt. Het regionale participatiebedrijf heeft voor de asiel- en gezinsmigranten die in 2021 in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam zijn komen wonen geld gekregen van het Rijk om hen beter te ondersteunen bij hun nieuwe leven in Nederland. Khaldon Alsabbagh, coach bij De Maatwerkplaats, is sinds september ook coach van mensen uit deze zogenoemde ‘ondertussengroep’.

Teammanager SOW Irene de Vink: “In november 2020 zijn we bij Stroomopwaarts begonnen met beleid maken; ik houd me sinds mei als kwartiermaker bezig met wat de wetswijziging in de praktijk gaat betekenen. Ik werk hierbij nauw samen met casemanager Sharon Gankema en coach Khaldon Alsabbagh.”

De ondertussengroep

De mensen uit de ‘ondertussengroep’ krijgen extra ondersteuning. Bijvoorbeeld bij de keuze van een taalinstituut, bij het zoeken van een sportclub voor hun kinderen, bij het aanvragen van een bankrekening en bibliotheekpas of bij het kiezen van een huisarts. Allemaal praktische zaken waarvoor je, als je nieuw bent in een land, de weg moet leren kennen. Khaldon helpt hierbij.

Het kan wel

Dat is hem op het lijf geschreven: “Ik ben zelf statushouder geweest, ik spreek de taal, ik ken de cultuur van de mensen en vooral: ik weet hoe het hier werkt. Ik neem niets uit handen, maar wijs mensen de weg. Als dat nodig is, ga ik mee op pad. Ik leer hun bijvoorbeeld hoe de DigiD werkt en hoe je zaken digitaal regelt, hoe de sociale kaart van de gemeente eruitziet, hoe Stroomopwaarts en de Formulierenbrigade werken. Ik stimuleer daarbij hun zelfstandigheid; dat zit ‘m vaak in het vergroten van hun zelfvertrouwen en hun taalvaardigheid. Ik weet hoe lastig het is om een nieuw leven op te bouwen zonder hulp van je familie of de gemeenschap waar je uitkomt. Maar het kan, ik ben het levende bewijs!”

Nu vrijwillig, straks verplicht

Irene: “We merken dat er veel animo is onder de mensen uit de ‘ondertussengroep’; zij doen op vrijwillige basis mee en onze aanpak wordt gestuurd door waar zij behoefte aan hebben. Per 1 januari liggen de kaarten trouwens anders. Voor wie vanaf die datum een verblijfsvergunning krijgt, is van alles verplicht. Zo gaan we namens de MVS-gemeenten bijvoorbeeld de statushouders financieel ontzorgen. We betalen vanuit hun bijstandsuitkering de eerste zes maanden hun vaste lasten, of zij dat nu leuk vinden of niet. We willen zo eerst rust brengen in hun financiële situatie en de statushouders via een cursus zoveel mogelijk leren over de financiële weg Nederland. Die rust is nodig omdat er al zo ontzettend veel op die mensen afkomt in dat eerste half jaar.”

Wens in vervulling

Khaldon werkt 12 uur per week voor Stroomopwaarts en 28 uur voor De Maatwerkplaats. Vanaf november wordt dit 24 om 16. En straks werkt hij waarschijnlijk fulltime voor SOW. Irene: “We zijn blij met hem, met z’n kennis en kunde. En met zijn visie op inburgeren: je bent nu in dit land, maak er wat van.” Khaldon: “Fulltime werken voor Stroomopwaarts, daarmee gaat een grote wens van mij in vervulling: ambtenaar zijn, in dienst van een overheid die zich écht bekommert om mensen.”

Achtergrondinformatie

Nieuwe rol voor gemeenten vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Het doel van deze wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren, wegwijs worden in hun nieuwe gemeente en zo snel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij, liefst via betaald werk.

De regie op de uitvoering van de inburgering komt bij de gemeenten te liggen. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken hierin samen en hebben hun regionale participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS gevraagd deze taak uit te voeren.

Inburgeraars krijgen bij Stroomopwaarts een vast contactpersoon. Deze casemanager is regisseur van het hele traject (inburgeren, taal leren, maatschappelijke begeleiding, participatie) en zorgt dat alle betrokken partijen goed samenwerken. Inburgeraars krijgen ook een coach die hen waar nodig ondersteunt in hun nieuwe land.

De ‘ondertussengroep’

Statushouders die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2021 een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen, vallen in de ‘ondertussengroep’. 

Voor 2013 (de oude Wet inburgering) waren gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van taalonderwijs en het aanbieden van lessen aan statushouders. Vanaf 2013 legde de huidige wet Inburgering deze verantwoordelijkheid bij de statushouders zelf. Daardoor zijn een hoop misstanden in het taalonderwijs ontstaan, naast andere problemen met integratie en participatie van de vluchtelingen. Sinds 2019 wordt gepraat over hoe het anders moet. De invoering van de nieuwe Wet inburgering is keer op keer uitgesteld. In januari 2022 is het dan eindelijk zo ver. Gemeenten moeten dan onder andere zelf weer taalonderwijs inkopen.

Vanwege het telkens uitstellen van de invoering van de nieuwe wet hebben gemeenten gezegd: we zijn klaar voor de nieuwe aanpak en de groep mensen die nu niet goed integreren wordt almaar groter. Kunnen we niet in afwachting van de nieuwe wet ondertussen met hen aan de slag? Het Rijk heeft als antwoord daarop extra middelen beschikbaar gesteld. Stroomopwaarts MVS heeft ervoor gekozen om dit geld te gebruiken voor de meest recente instromers omdat je met deze nieuwelingen het beste kunt oefenen met de nieuwe wet Inburgering.

 

 

 

 

 

Meer inspirerende verhalen

Nieuwe fase voor eerste groep Maassluise deelnemers

Eind vorig jaar is in Maassluis een enthousiaste groep van elf deelnemers gestart met De...

lees meer

Coach Khaldon Alsabbagh: ‘Durf te leven’

Hij woont pas vijf jaar in Nederland, kreeg een eervolle vermelding bij de landelijke verkiezing...

lees meer