Steunpunten voor inburgeraars in Vlaardingen en Schiedam

Zowel Vlaardingen als Schiedam hebben nu een steunpunt voor inburgeraars. Het Trefpunt in Schiedam bestaat al langer en het nieuwe steunpunt in Vlaardingen is daarop geënt.

Door de nieuwe wet Inburgering die in 2022 ingaat, krijgen de gemeenten een grotere rol in inburgering en het is de bedoeling dat er meer ondersteuning op maat komt voor de inburgeraars. Vooruitlopend op deze nieuwe wet kunnen inburgeraars nu al bij de steunpunten terecht.

Wat doen de steunpunten?

Mensen die aan het inburgeren zijn moeten wennen aan hun nieuwe omgeving en tegelijkertijd veel zaken regelen. Denk aan de financiën, zaken die te maken hebben met hun woning en de zorg (zie ook artikel over de workshop gezondheid). Ook moeten ze de Nederlandse taal leren spreken en schrijven en leren over onze alledaagse manier van leven en met elkaar omgaan.

Inburgeraars kunnen binnenlopen zonder afspraak. Zij kunnen terecht voor allerlei vragen over inburgering, bijvoorbeeld financiën, wonen en zorg. Ook wordt hen de weg gewezen naar andere organisaties of plekken in de stad waar ze anderen kunnen ontmoeten, zoals buurthuizen en verenigingen. Zo voelen mensen zich sneller thuis.

Steunpunt Vlaardingen

Het steunpunt in Vlaardingen heeft afgelopen maand zijn deuren geopend.

Adres en openingstijden
Steunpunt Inburgering Vlaardingen
Rotterdamseweg 176, 2e etage in Vlaardingen.
Tel. 06 -84446473.

Open op:
dinsdag tussen 9.30 en 12.30 uur
donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur

Trefpunt Schiedam in ontwikkeling

Het Trefpunt in Schiedam is er al sinds 2018 en is toen vooral opgezet voor Eritreeërs en Syriërs die in 2016 naar Nederland kwamen. Nadat inburgeraars huisvesting hebben gevonden breekt er een nieuwe fase aan. Zij hebben behoefte aan coaching en informatie over de Nederlandse samenleving. De medewerkers van het Trefpunt voorzien daarin en werken nauw samen met de WijkOndersteuningsTeams in Schiedam. Bij het Trefpunt krijgen inburgeraars een persoonlijke coach, net als bij De Maatwerkplaats.

Cobi van der Beek, beleidsadviseur Schiedam, vertelt welke invloed de nieuwe inburgeringswet op het Trefpunt krijgt: “In Schiedam werken we sinds 2018 al in de geest van de nieuwe wet: we bieden met het Trefpunt ondersteuning op maat. Statushouders weten het Trefpunt te vinden met allerlei vragen over inburgering, financiën of gezondheid. Het Trefpunt willen we breder gaan openstellen, ook voor de groep gezinsmigranten. We onderzoeken hoe we dat het beste kunnen organiseren. Het Trefpunt moet een plek worden waar alle inburgeraars zich welkom voelen. En waar ze terecht kunnen voor informatie, advies, ontmoeting en coaching.

De coaches van het Trefpunt, die zelf ervaringsdeskundigen zijn, weten een vertrouwensband op te bouwen met de statushouders. Supermooi dat Stroomopwaarts vanaf volgend jaar binnen de nieuwe inburgeringswet ook met coaches gaat werken!”

Adres en openingstijden
Trefpunt (in de Kansenfabriek)
De Meesterstraat 40, Schiedam

Op dit moment alleen telefonisch bereikbaar:
Armelita Barbosa
a.barbosa@schiedam.nl
06- 136 881 63

Open op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur