Gezondheidsworkshop statushouders van start

Statushouders krijgen in hun nieuwe land niet alleen te maken met een nieuwe taal en cultuur, maar ook met een nieuwe wereld waarin veel anders gaat dan in hun eigen land. De Nederlandse gezondheidszorg is daar een voorbeeld van.

Huisarts, HAP, ziekenhuis, Wmo, WLZ, tandarts, GGZ, zorgverzekeraar, eigen risico, zwangerschap, vaccinatieprogramma, ziekmelden, betermelden: wanneer moet ik wat doen en waar moet ik heen?

In samenwerking met Stichting De Plataan biedt De Maatwerkplaats een groep laaggeletterde statushouders een gezondheidsworkshop aan. Het lesmateriaal is vooral visueel en is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. Zij krijgen dit ook mee naar huis, zodat zij iets hebben om op terug te vallen. Op woensdag 22 september gaf docente Çilem Böyükünlü de eerste les. Zij vertelt over haar ervaringen.

‘De eerste les zijn we begonnen met een kennismakingsronde. Ik stelde de cursisten de vraag wat gezond zijn voor hen betekent. En voel je je ook gezond? Dit geeft mij als docent de mogelijkheid om het niveau van de cursisten te bepalen en daarnaast krijg ik een inkijk in hun leven. De één vindt zich gezond, omdat hij elke dag zijn kind naar school kan brengen. De ander vindt zich juist niet gezond, doordat zij veel pijn heeft; zij ervaart gezondheid als iets negatiefs. In deze cursus vertel ik niet alleen hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt, maar probeer ik de cursisten ook uit te leggen dat gezondheid meer is dan de dokter en medicijnen. Ik heb met een torso laten zien hoe alles in ons lichaam samenhangt. En hoe de belangrijkste organen in het Nederlands heten.

De reactie die ik van de cursisten kreeg was erg bijzonder. Ze vonden het wonderbaarlijk om te zien hoe alle organen in het lichaam passen. Daarnaast vond ik het erg motiverend dat alle cursisten actief meededen. De les verliep interactief, waardoor we de tijd niet eens in de gaten hadden. We hebben afgesloten met een beweegoefening van een kwartier. Zo ontladen we ons even van alle stress en krijgen we weer energie.

In de komende lessen zullen we aandacht besteden aan de gezondheidszorg, de zorgverzekering, de zorg rondom kinderen, het rijksvaccinatieprogramma en zwangerschap. De lessen verrijken we met uitstapjes naar bijvoorbeeld de apotheek en gastlessen van zorgprofessionals, zoals bijvoorbeeld een POH of een fysiotherapeut.’