Verslag bijeenkomst: op zoek naar taalmaatjes en voorlichting op maat

Wat zijn de mogelijkheden in onze steden om de leerroute van statushouders binnen De Maatwerkplaats aan te vullen? Dit was het onderwerp van gesprek tijdens de online bijeenkomst van 26 november. We legden deze vraag aan de aanwezigen voor, omdat De Maatwerkplaats niet alles zelf in huis kan hebben, terwijl inmiddels wel duidelijk is waar statushouders behoefte aan hebben.

Extra taal en Taalmaatjes gezocht!
Vooral op het gebied van taal zijn de coaches op zoek naar extra, – individuele – ondersteuning. Die is er zeker wel in de drie steden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Er werden tal van initiatieven genoemd maar het werd ook duidelijk dat al het mooie aanbod vaak moeilijk te vinden is. De bibliotheek verwees naar www.hetinformatiepunt.nl. Deze website houdt rekening met een laag taalniveau en bezoekers kunnen via icoontjes en door hun postcode in te vullen kijken welk aanbod er in hun buurt is. De Maatwerkplaats gaat het lokale aanbod verder inventariseren zodat de coaches straks beter weten waar ze met hun deelnemers terecht kunnen.

Informatie geschikt voor een laag taalniveau
Ook is De Maatwerkplaats op zoek naar organisaties die goede, toegankelijke informatie hebben over bijvoorbeeld gezondheid, verzekeringen of over werk en inkomen. Voorlichting toegesneden op de doelgroep van De Maatwerkplaats blijkt moeilijk te vinden te zijn, zo bleek ook tijdens de bijeenkomst. Door de taalbarrière is heel veel materiaal niet geschikt en kunnen de deelnemers van De Maatwerkplaats de informatie niet vinden of lezen. Dit is ook het Trefpunt Statushouders in Schiedam opgevallen en samen met Stroomopwaarts en Vluchtelingenwerk zijn zij van plan om filmpjes te maken over werk en inkomen o.a. in het Arabisch. De discussie werd verder op hoofdlijnen gevoerd en de vraag rees of nog andere partijen in onze steden concreet iets voor deze doelgroep kan doen.

Het vervolg
Heeft u de online bijeenkomst gemist? Kan uw organisatie iets voor onze statushouders betekenen? Mail dan uw aanbod naar info@demaatwerkplaats.nl.
Van alle mogelijkheden maken we een overzicht voor onze coaches. Als zij een match zien tussen de vraag van de statushouder en het aanbod, dan nemen zij contact met u op. Ook willen we dit aanbod toegankelijk maken voor statushouders op onze website. Het zelf leren doen is immers ook een doel van De Maatwerkplaats.

Wat verder ter tafel kwam
Tijdens de bijeenkomst kregen deelnemers ook te horen hoe de methode van De Maatwerkplaats vooruitloopt op de nieuwe Wet inburgering die in 2022 ingaat. Coach Khaldon Alsabbagh vertelde over zijn ervaringen in het afgelopen jaar en hoe hij statushouders stappen vooruit laat zetten met behulp van o.a. de zelfredzaamheidsmatrix en inzet op alle levensdomeinen. Van de Afghaanse Mozghan Mahmoud, één van de deelnemers van de Maatwerkplaats, hoorden de aanwezigen hoe zij het bij de Maatwerkplaats schopte tot onderwijsassistent en wat haar plannen zijn voor verder leren. Haar uitstekende Nederlands was op zichzelf al een klinkend bewijs van het succesverhaal.