Veel Afghanen vallen straks onder nieuwe wet Inburgering

In augustus namen de Taliban de macht over in Afghanistan. Onder hun bewind lopen bepaalde groepen inwoners extra groot gevaar. Sinds mei dit jaar zijn daarom 550.000 Afghanen op de vlucht geslagen. Zo’n 1.100 van hen zijn in een noodopvang in Nederland terechtgekomen.

Asielaanvragen van Afghanen die al in Nederland waren, komen door de machtsovername in een ander licht te staan. Nederland is op 11 september gestopt Nederland met het uitzetten van Afghanen naar het tot dan toe veilig geachte Afghanistan. Zij, en de nieuwe Afghaanse vluchtelingen, zullen te zijner tijd moeten inburgeren in de Nederlandse maatschappij.

Deze statushouders gaan onder de nieuwe Wet inburgering vallen. Hierin komt de regie op inburgering weer bij gemeenten te liggen. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam trekken hierin samen op en betrekken actief vele partners en organisaties.

Weten wat de meest recente ontwikkelingen zijn? Op 11 november is er weer een regionale voorlichtingsbijeenkomst Veranderopgave Inburgering. Save the date!