Uitstroom komt op gang

De uitstroom bij De Maatwerkplaats komt nu flink op gang. Wat hebben we bereikt met onze deelnemers die allen een laag tot zeer laag Nederlands taalniveau hebben en bij Stroomopwaarts in klantstroom 4 zitten, de groep met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt? De resultaten verschillen per groep.

Groep 1

Sinds begin dit jaar stromen de eerste deelnemers van De Maatwerkplaats uit die een vakroute hebben gevolgd. Dit heeft op zich laten wachten, want door de lockdowns duurde het veel langer om hun traject bij De Maatwerkplaats af te maken.

De deelnemers die een vakroute hebben gevolgd konden kiezen uit de vakroutes Bouw, Techniek, Zorg of Horeca.  Met 14 deelnemers is een eindgesprek geweest. Dit zijn de resultaten:

– 3 mensen hebben een jaarcontract gekregen bij een werkgever. Dit zijn allemaal mannen die de vakroute Techniek hebben gevolgd.
– 2 vrouwen die klaar zijn met vakroute Zorg gaan verder met de training Hart voor de Zorg van Stroomopwaarts. Deze training leidt toe naar werk.
– Bij 2 andere vrouwen bekijken we nog of hun taalniveau voldoende is om deze training te volgen.
– Andere deelnemers hebben een stap voorwaarts gemaakt in hun ontwikkeling. Stroomopwaarts kijkt nu wat voor hen een goede volgende stap is.

Er zijn maar weinig deelnemers die dit niveau hebben en we zijn trots op deze resultaten. Maar omdat het een kleine groep is houden we plekken over bij de vakroutes. Kennen jullie nog statushouders voor wie dit interessant is? Lees dit artikel: Statushouders gezocht!

Groep 2

Over de deelnemers die alleen de activiteit Taal en Empowerment hebben gevolgd, schreven we al eerder. Deze uitstromers hebben vaak meer sociale contacten gekregen of gaan verder werken aan hun taalontwikkeling.

Groep 3

Dan is er nog een derde groep deelnemers: de mensen die voortijdig uitgestroomd zijn.
Redenen hiervoor zijn: ziekte, zwangerschap, psychische problemen, of mensen die absoluut niet open staan om zich verder te ontwikkelen. Zelfs De Maatwerkplaats lukt het niet om iedereen in beweging te krijgen.