Save the date: online netwerkbijeenkomst Veranderopgave Inburgering.

Graag nodigen we je uit voor een online netwerkbijeenkomst op donderdag 24 juni van 13.00 uur tot 15.00 uur over de Veranderopgave Inburgering (VOI).

We hebben velen van jullie 4 maart online ontmoet tijdens een goed bezochte en naar onze mening succesvolle netwerkbijeenkomst. We hebben jullie toen bijgepraat over de landelijke ontwikkelingen rondom de nieuwe inburgeringswet en de stand van zaken in de drie gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ook gingen we met elkaar in gesprek en hebben we zo goed mogelijk antwoorden gegeven op jullie vragen. Jullie gaven aan positief te zijn over de samenwerking en de goede voorbereiding op de invoering van de wet. Zaken waar jullie nog wel zorgen over hebben zijn de rolverdeling, financiën en de praktische begeleiding van inburgeraars.

Graag organiseren we weer een online bijeenkomst voor de zomervakantie. Zodat we jullie goed op de hoogte kunnen houden. Zo willen we jullie dan onder andere informeren over de stappen die gezet worden voor de groep inburgeringsplichtigen die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat ze nog onder de huidige Wet Inburgering vallen. Zo werken we met Stroomopwaarts en met andere partners aan een lokaal Steunpunt Inburgering in de drie gemeenten. Ook zal Stroomopwaarts als uitvoerende partij voor de nieuwe wet namens de drie gemeenten een update geven over de aanpak vanaf 1 januari 2022. Verder praten we jullie bij over de landelijke voortgang.

Kortom: voldoende stof voor een nieuwe online bijeenkomst  op 24 juni van 13.00 uur tot 15.00 uur. 

We rekenen op jouw digitale deelname en informeren je tijdig over de agenda en wijze van inloggen.

Mensen die de save the date niet ontvangen hebben en graag bij de netwerkbijeenkomst willen aansluiten zijn van harte welkom. Stuur svp een e-mail naar Kelly Gibcus, k.m.gibcus@maassluis.nl, dan ontvang je een uitnodiging.   

Met vriendelijke groeten,

Kees Kort, Cobi van de Beek en Kelly Gibcus
Namens de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis