Terugblik online netwerkbijeenkomst inburgering

In Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken partners samen aan de Veranderopgave Inburgering. Op 24 juni 2021 vond voor de derde keer een online netwerkbijeenkomst plaats. We spraken hierin over actuele ontwikkelingen, Stroomopwaarts ontvouwde plannen voor het nieuwe stelsel en we wisselden vragen en antwoorden uit.

  • De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief in werking op 1 januari 2022. De budgetten die het rijk ter beschikking stelt zijn grotendeels bekend.
  • De colleges en gemeenteraden van Maasssluis, Vlaardingen en Schiedam besloten tot het overdragen van uitvoeringstaken inburgering naar Stroomopwaarts. In het najaar volgt een samenwerkingsovereenkomst met een nadere uitwerking.
  • Stroomopwaarts presenteerde de plannen en het procesontwerp inburgering ‘nog in ontwikkeling’. De plannen kwamen tot stand in intensieve samenwerking met direct betrokken partners. Ook vond raadpleging plaats van ervaringsdeskundigen, meer indirect betrokken partners en ondernemers.
  • Deelnemers aan de netwerkbijeenkomst toonden zicht gerust over ‘de basis die staat’, het tijdspad, de cultuur-sensitieve aanpak met aandacht voor het individu en de samenhang en samenwerking in het netwerk. Nog niet helemaal gerust waren deelnemers over het tijdig aanbod aan de zogeheten ondertussengroep, het daadwerkelijk tot stand komen van maatwerk en het beschikbare budget.

In het najaar volgt een nieuwe bijeenkomst. De datum zullen we via deze nieuwsbrief bekend maken.