Integratie langs de weg van kunst en cultuur

Wat zijn de werkzame elementen van culturele interventies – kunst- en cultuurprojecten- voor, door en met vluchtelingen? Die vraag stond aan de basis van een verkenning die is uitgevoerd in opdracht van Kennisplatform Integratie & Samenleving (het programma waarin Movisie en het Verwey-Jonker Instituut samenwerken) en het LKCA. Lees verder.