Het einde van het project, de laatste nieuwsbrief

Dit is de laatste Nieuwsbrief van het project De Maatwerkplaats. De afgelopen twee jaar hebben we allemaal hard gewerkt om onze visie op de begeleiding en ontwikkeling van statushouders in de praktijk te realiseren. Het bleek een enorme uitdaging, niet in de laatste plaats vanwege COVID-19. Dit deed een groot beroep op ieders flexibiliteit, net als de bijna constante doorontwikkeling van de methode. Dan is het fijn dat je met vaste projectpartners werkt, die zich medeverantwoordelijk voelen voor het eindresultaat. Daarnaast hadden we contact met andere partijen in het sociaal domein, van wie enkele voorlichting en workshops aan onze deelnemers hebben gegeven of het project op andere wijze hebben ondersteund. Voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd: bedankt dat jullie dit project mede mogelijk hebben gemaakt!

Bijna tweehonderd deelnemers zijn inhoudelijk begeleid en ondersteund door een coach, het kompas tijdens hun reis door De Maatwerkplaats. De bestemming was voor velen een nieuwe, positieve manier om naar hun leven in Nederland te kijken. Dat uit zich in méér meedoen, méér leren, méér willen. Of in projecttaal: ‘verhogen zelfredzaamheid’ en ‘toegenomen participatie’ en ‘uitstroom naar opleiding of werk’.

Omdat we zo lang mogelijk hebben doorgewerkt, kunnen we de eindresultaten pas begin 2022 publiceren op deze website. Er komt ook een slotakkoord in de vorm van een magazine, waarin we feitelijke informatie afwisselen met ervaringen en foto’s van betrokkenen bij het project. Zo willen we andere gemeenten in Nederland én Europa laten leren van onze ervaringen en inspireren. Alles om te bevorderen dat statushouders in hun nieuwe land sneller een plek vinden waar zij zich veilig en thuis voelen.

Tot slot bedanken wij de Europese Unie, in het bijzonder het Asiel, Migratie en Integratie Fonds. De toegekende subsidie gaf ons de middelen om de deelnemers de intensieve begeleiding en ontwikkelingsactiviteiten aan te bieden die ons voor ogen stond. De belangrijkste les: investeren in cultuur-sensitieve begeleiding en empowerment loont. Het zet mensen in beweging en daarvan profiteert iedereen, de hele samenleving.