Gesprekskaarten helpen bij communicatie statushouders

Gesprekskaarten helpen bij communicatie statushouders
Voor De Maatwerkplaats zijn speciale gesprekskaarten ontwikkeld. Aan de hand hiervan kunnen de coaches met de statushouders bespreken wat er in welke fase staat te gebeuren, wat zij van De Maatwerkplaats kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Lees verder.

De gesprekskaarten behandelen de vier fases die de statushouders doorlopen:
1. Instromen?
2. Opstarten
3. Ontwikkelen
4. Aan de slag

Ook is er een kaart ‘Oplossen’ over het wegnemen van eventuele belemmeringen.