‘Eritrese en Syrische vrouwen zijn heel gemotiveerd om aan het werk te gaan’

Voor niet-westerse nieuwkomers is het moeilijk om in ons land aan werk te komen. Dat is algemeen bekend en geldt zeker voor vrouwen. In de wetenschappelijke literatuur bleek echter weinig bekend te zijn over het perspectief vanuit deze vrouwen zelf. Waar lopen zij tegenaan? Waar zien zij kansen? Maatwerk staat centraal in het nieuwe inburgeringsstelsel dat in 2021 start. Juist om dit maatwerk te kunnen bieden, is het perspectief van de mensen op wie het beleid gericht is onmisbaar. Aanleiding voor studente sociologie Jorien van Treeck om hier onderzoek naar te doen onder Eritrese en Syrische vrouwen. Lees hier het artikel over Jorien’s onderzoek.