De kleine grote successen van De Maatwerkplaats

De Maatwerkplaats richt zich op de meest kwetsbare groep van statushouders. Wij komen mensen tegen die de Nederlandse taal zeer slecht beheersen en in een sociaal isolement leven. Bij deze mensen behalen we kleine grote successen. Met kleine stappen leren ze de taal beter en komen ze uit hun isolement. Een kleine stap in onze ogen is een grote stap in hun leven. Zo leveren we maatwerk en iedere stap is er één. Wij delen graag een paar voorbeelden.

Contact door taal en activiteiten
Maassluis: een ouder echtpaar dat door de taal- en empowermentlessen in contact komt met andere mensen. Ze zijn blij dat hun Nederlands door de lessen verbetert. De coach bespreekt hun situatie en constateert dat zij grote behoefte hebben aan contact. De vrouw is nu aangesloten bij het project voor vrouwen van de Voedselbank in Maassluis en zodra het weer kan, gaat de man naar het Taalcafé in de bieb. Deze mensen zijn blij dat De Maatwerkplaats ze op weg helpt naar beter Nederlands en meer contacten.

Al doende de taal leren
Vlaardingen: een vrouw lukt het niet om in de schoolbankjes de taal te leren. Ook was zij weinig gemotiveerd om andere activiteiten te ondernemen. Zij maakt zich namelijk grote zorgen om haar zoon die nog in Turkije zit. De coach en empowermentdocent hebben haar weten te overtuigen dat al doende de taal leren beter bij haar past. En dat activiteiten haar misschien kunnen afleiden van haar zorgen. De vrouw heeft nu via Klik één-op-één begeleiding van een vrijwilliger en start met vrijwilligerswerk zodra dat kan na de lockdown.

Ogen open voor de mogelijkheden
Nogmaals Vlaardingen: Een man die vanwege hartproblemen erg beperkt wordt in zijn kunnen en daardoor vooral thuis zit. Hij wil wel graag iets wil doen maar ziet geen mogelijkheden. Na een gesprek met Klik wordt nu naar vrijwilligerswerk gezocht dat past bij zijn belastbaarheid. De man ziet nu dat er ook met zijn beperkingen mogelijkheden voor hem zijn in Nederland.

Veilige plek om taal te leren
Schiedam: Een vrouw met een zeer slecht taalniveau heeft weinig motivatie om daar iets aan te doen. De coach weet haar te overtuigen dat de Voorleesclub van ’t Trefpunt een goede en veilige plek voor haar is. Daar oefent ze in lezen en spreken van de Nederlandse taal. Het is haar eerste stap om meer zelfredzaam in Nederland te worden.