Corona hindert het project helaas steeds meer

Verleden jaar zorgden de lockdowns vanwege corona voor vertraging in het project. Net zoals iedereen moesten we leren omgaan met allerlei maatregelen. Continue pasten we ons aan en zochten we naar -digitale- oplossingen om activiteiten toch mogelijk te maken en te houden.

Nu, een jaar later, moeten steeds meer deelnemers getest worden, in quarantaine of zijn ze besmet, waardoor ze tijdelijk niet mee kunnen doen of zelfs definitief uitvallen.

Tot slot is het jammer dat niet elke deelnemer kan doorstromen naar een activiteit van onze partners, jullie dus. Veel activiteiten liggen stil. Een doorlopende ontwikkelingslijn kunnen we daardoor vaak niet bieden, terwijl het juist zo belangrijk is dat als mensen actief zijn geworden, ze actief te houden. We blijven hopen op betere tijden.